Цени за монтаж на системи за видеонаблюдение

                                               Цени за монтаж на системи за видеонаблюдение:
Вид услуга                                                                                                                                           Цена без ддс:
1.Монтаж на аналогова, HD CVI и TVI камера                                                                                     36.00 лв.
2.Монтаж на IP камера (мрежова камера)                                                                                           48.00 лв.
3.Монтаж и настройка на видеорекордер 4ch/8ch                                                                            30.00 лв.
4.Монтаж и настройка на видеорекордер 16ch/32ch                                                                        45.00 лв.
5.Монтаж и настройка на NVR (мрежов видео рекордер) 4ch/8ch                                                 35.00 лв.
6.Монтаж и настройка на NVR (мрежов видео рекордер) 16ch/32ch                                             55.00 лв.
7.Монтаж и настройка на рутер                                                                                                               25.00 лв.
8.Настройка на рутер                                                                                                                                   20.00 лв.
9.Посещение от техническо лице за 1 час. (започнат час)                                                                30.00 лв.
10.Монтаж на кабел без полагане в гофрирана тръба за л.м                                                           0.80 лв.
11.Монтаж на кабел с полагане в гофрирана тръба за л.м                                                                1.25 лв.
12.Монтаж на пвц канал от 20мм до 60мм за л.м                                                                                  2.35 лв.
preloader